Со PrymTime ги следите Вашите проекти и времето потрошено на активности со екстремно лесен интерфејс за употреба и со најмал број на кликови. Можете да го организирате Вашето време по клиенти, проекти, типови на активности (chargeable / non-chargeable), да додадете лабели и забелешки и подоцна да пребарувате по истите.

Вашиот целокупен персонал е подготвен да започне со користење на апликацијата за неколку минути без да биде речиси воопшто потребен тренинг. Како што расте базата на податоци, PrymTime станува идеален за зголемување на продуктивноста на Вашиот тим. Со точна информација колку време е потрошено на што го подобрувате процесот на планирање и проценка на потребно време за работа.

Достапно On-line Demo на Ваше барање!

Функционалности

Внес на Timesheet

Преглед преку календар и табеларно

Нотификации

Одобрување со еден клик

Извештаи по клиент, проект, менаџер

Топ листа на агилност, профитабилност

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ЗА ЦЕНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ