ЗА PLACEFORMER

Placeformer – e платформа за прибирање, обработка и прикажување на geo-тагирани информации за истражување на пазар преку crowdsourcing.

Со помош на Placeformer, компаниите, глобалните и интернационалните маркетинг и real-estate агенции кои сакаат да задоволат барања на свои клиенти било каде, преку платформата ќе можат да реализираат истражувања/кампањи за прибирање податоци со цел полесно донесување на бизнис одлуки. Податоците ги обезбедуваат луѓе кои сакаат да заработат – crowdsourcer-и, а валидноста ќе ја проверат локални маркетинг компании, кои го познаваат добро сопствениот терен, преку креирање на рејтинг на crowdsourcer-ите.

Погледнете ја web платформата http://www.placeformer.com или поврзаната Android мобилна апликација

Placeformer на сајтот на Фонд за Иновации

Функционалности

Маркетинг истражување со гео-тагирани податоци и приказ во реално време

Посетете го сајтот на платформата http://www.placeformer.com

Имате прашање? Испратете ни email од формата подолу!

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ