Web, cloud и десктоп решенија кои му помагаат на вашиот бизнис

Нашата понуда на производи содржи софтверски решенија за: управување со адвокатска канцеларија, корпоративно водење на timesheet по вработени и проекти, управување со тимови и задачи, автоматизација на платни налози за нотари и адвокати и други наменски изработени апликации.

Нашите услуги вклучуваат развој на софтвер, web и desktop апликации, web дизајн, преглед, планирање и одржување на IT инфраструктура како и консалтинг проекти во врска со употреба на информациската технологија за оптимизација на вашите бизнис процеси.

Внимателно ги слушаме вашите барања, прашања и повратни информации! Испратете ни email на info@prymapps.com или искористете ја Контакт формата на сајтот.