Ви благодариме за посетата !

Овој сајт целосно ја почитува Вашата приватност за време на посетата на нашите страни. Ние не собираме лични податоци за Вас, освен доколку не се одлучите да ни испратите e-mail или да не контактирате преку соодветната форма, при што доброволно ги давате Вашите лични податоци (име, презиме, контакт информации). Во случај на испраќање документи за вработување, согласни сте Вашите лични податоци да бидат користени во процесот на селекција на кадри и, освен за оваа конкретна намена, Вашите лични податоци нема да бидат користени за други цели и истите нема да бидат достапни на трети лица.

За потребите на следење на активностите на и кон нашиот сајт и за подобрување на квалитетот на истиот, автоматски се евидентираат податоци за изворните IP адреси од кои доаѓаат посетителите, времето потрошено на сајтот/страната, типот на оперативен систем и browser-от со кој е направено прелистувањето. Го задржуваме правото да ги прегледаме овие записи и да ги користиме податоците во нив и од безбедносни причини, како на пример откривање на упади.
Сајтот користи cookies – мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер заради следење на движењето на вашиот интернет пребарувач по страните на сајтот. На тој начин собираме податоци како да ја оптимизираме и унапредиме функционалноста на страните.

Со почит
PrymApps